Marcelisdekave
 
 
№ 15 - september 2020
 
 
Het samenvoegen van de regio’s in MULTIsignaal succesvol
 
Op 23 juni zijn de drie regio’s uit Noord-Holland Noord in MULTIsignaal samengevoegd. Voor professionals die in meerdere regio’s werkzaam zijn is dit een groot voordeel, zij zien nu alle jeugdigen uit Noord-Holland Noord in één cliënt overzicht staan. Professionals hebben na de conversie geen problemen ondervonden met het gebruik van VIN!
 
 
 
Het gebruik van VIN neemt toe
 
Tot en met augustus zijn er al bijna net zoveel signalen afgegeven als in heel 2019! De signalen in 2020 hebben tot nu toe in 75% van de gevallen tot een match geleid.
De relatiemanagers horen tijdens evaluatie gesprekken met kinderopvangorganisaties en het onderwijs terug dat zij het heel fijn vinden als zij een match hebben met gemeenten en zorgaanbieders. Hierdoor kunnen zij sneller afstemmen en samenwerken zodat de juiste hulp voor de jeugdige ingezet kan worden.

De relatiemanagers gaan zich in samenwerking met de 18 gemeenten richten op nuldelijn organisaties, zoals de jeugdverpleegkundigen, POH’ers, kinderopvang en scholen, zodat het gebruik deze VIN kan leiden tot vroegtijdige contact tussen professionals.
 
 
Hoe VIN(dingrijk) ben jij om het gebruik van VIN te vergroten?
 
Heb jij ideeën hoe de bekendheid van VIN nog verder vergroot kan worden? Heb je een bruisend idee of zijn er activiteiten/bijeenkomsten waar dit onderwerp meer aandacht kan krijgen? Stuur dan een mail naar de relatiemanagers via vroegsamenwerken@alkmaar.nl.
 
 
Vijf goede redenen om VIN te gebruiken
 
•VIN biedt een basis voor het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie tussen verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheidzorg en gemeenten. Je informeert ouders en/of jeugdigen over het gebruik van VIn en vraagt toestemming om informatie uit te wisselen.
• Het tonen van je betrokkenheid in VIN en het aangeven dat je afgestemd hebt met andere professionals kosten minder dan een minuut en in die tijd kan je ook aangeven wie de matchregie op zich neemt. In veel gevallen doet het systeem dit laatste zelfs automatisch.
• Door VIN te gebruiken kan je vroeg in contact komen met andere betrokken professionals. Samen kunnen jullie de jeugdigen ondersteunen en voorkomen dat kleine zorgen over de ontwikkeling uitgroeien tot grote problemen.
• VINgeeft een overzicht van betrokken professionals nu, maar ook uit het verleden, omdat het een archief heeft van vijf jaar. Daarnaast matcht VIN ook ook professionals die bij een (half) broer(tje) of (half) zus(je van de jeugdige betrokken zijn: één gezin, één plan.
• VIN is gekoppeld met de gemeentelijke basisadministratie, daardoor wordt bij een verhuizing van een jeugdige het nieuwe adres na inschrijving zichtbaar en ontvang je als betrokken professional een notificatiemail.
 
 
 
 
 
 
© 2020 Vroegsamenwerken