Marcelisdekave
 
 
№ 16 - december 2020
 
 
 
Deel je verhaal over een match in VIN waar je blij van werd!
 
"Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik van VIN een schot in de roos is?"
Over deze vraag hebben professionals uit de kinderopvang, basisonderwijs, schoolmaatschappelijk VO, GGD, Met Heerhugowaard, Veilig Thuis, Haltewerk, RMC en een jeugd- en gezinscoach zich gebogen. Op de ideeën die daaruit kwamen hebben meer dan 200 professionals gereageerd. Onderstaande ideeën zijn hierin het hoogste gescoord.
  • Succesverhalen van kinderen/gezinnen delen
  • Positieve bekrachtiging als VIN goed gebruikt wordt door professionals
  • Gastcolleges geven bij onderwijsinstellingen voor toekomstige professionals
  • Inzichtelijk maken welke organisaties aangesloten zijn op VIN
  • Infographic maken over wanneer je VIN gebruikt
  • Filmpje maken over wanneer gebruik je VIN
  • Filmpje maken over hoe het systeem werkt
Met een klein groepje professionals is er tijdens een tweede sessie gewerkt aan een plan van aanpak voor de bovenste twee punten. Wij willen jou vragen om na te gaan of jij een match hebt gehad waar je blij van werd, zodat wij deze verhalen opnieuw kunnen bundelen. Wij jij je verhaal delen, neem contact met ons op via vroegsamenwerken@alkmaar.nl.
 
 
Verzoek tot inzage of vernietiging van gegevens in VIN
 
Wat als je te maken krijgt met een ouder en/of jeugdige die het niet eens is dat jij je betrokkenheid bij de jeugdige hebt getoond in VIN?
Tip 1: Luister naar de bezwaren.
Tip 2: Informeer over het belang en het doel van het tonen van je betrokkenheid.
Tip 3: Verwijs naar de website indien zij een verzoek willen indienen voor inzage en/of vernietiging van gegevens in VIN bij de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat. De gemeente is verantwoordelijk voor deze gegevens. Geef zelf geen inzage en deactiveer je signaal pas als je niet meer betrokken bent. Je kan je eigen signaal niet volledig verwijderen. Dit kan alleen in opdracht van de gemeente.
 
 
 
Nieuwe trainingen gepland.
 
Vanuit de SKJ is toestemming verkregen om na 31 december 2020 het online trainen voorlopig voort te zetten. De training wordt gratis aangeboden en is gewaardeerd met 4,5 SKJ punten. Heb je de training nog niet gevolgd dan kan je je hiervoor inschrijven via inschrijfformulier op de website.
 
Het gebruik van VIN stijgt.
 
Professionals tonen steeds vaker hun betrokkenheid bij jeugdigen in VIN. In de eerste 11 maanden van 2020 is 27 % meer gesignaleerd dan in heel 2019.
Heb je geen match, spreek collega professionals hier op aan of neem contact op met het wijkteam via de knop 'Consultatie en opschaling'.
 
 
Deactiveer je signaal als je niet meer betrokken bent!
 
Tijdens trainingen wordt soms de vraag gesteld wat je moet doen op het moment dat het hulpverleningstraject wordt afgesloten of als een jeugdige naar een andere school gaat.
Door in Multisignaal je signaal te deactiveren (je bent immers niet meer betrokken bent bij de jeugdige) ontvang je geen mails meer op het moment dat een andere professional zijn/haar betrokkenheid toont bij deze jeugdige. Jouw signaal wordt nog maximaal 5 jaar bewaard in het archief. Indien een toekomstige professional in het archief bekijkt wie er betrokken zijn geweest kan hij/zij de afweging maken om met toestemming van de jeugdige en/of ouders contact met je op te nemen. Wil je weten hoe je je signaal moet deactiveren, kijk dan in de handleiding op pagina 13.
 
 
 
 
 
 
© 2020 Vroegsamenwerken